6 Οκτωβρίου 2022

CHICK-IN TENDERS

Περιοχή | Place: Λευκωσία | Nicosia

Κατηγορία βράβευσης 2022 | Winner Category 2022: FAST FOOD

16 Ιουνίου 2022

DA VINCI

Περιοχή | Place: Nicosia - Larnaca

Κατηγορία βράβευσης 2022 | Winner Category 2022: GELATERIA

16 Δεκεμβρίου 2020

DA VINCI

Περιοχή | Place: Λευκωσία - Λάρνακα | Nicosia - Larnaca Κατηγορία βράβευσης 2020 | Winner Category 2020: GELATERIA