ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

LIOPETRO PAPHOS

LIOPETRO VENUE

Περιοχή | Place: Πάφος | Paphos
Κατηγορία βράβευσης 2019 | Winner Category 2019: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ | HALLS

KTIMA ELAIOKIPOI

ΚΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΚΗΠΟΙ

Περιοχή | Place: Λευκωσία | Nicosia
Κατηγορία βράβευσης 2019 | Winner Category 2019: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ | HALLS

KTIMA KOUTSIOUMI

KTIMA KOUSIOUMI ORIENTAL

Περιοχή | Place: Λευκωσία | Nicosia
Κατηγορία βράβευσης 2019 | Winner Category 2019: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ | HALLS