ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

YUMI JAPANESE

YUMI JAPANESE

Περιοχή | Place: Λευκωσία | Nicosia
Κατηγορία βράβευσης 2019 | Winner Category 2019: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ | INTERNATIONAL CUIZINE

RISTORANTE SPAGHETTERIA

RISTORANTE SPAGHETTERIA

Περιοχή | Place: Λάρνακα | Larnaca
Κατηγορία βράβευσης 2019 | Winner Category 2019: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ | INTERNATIONAL CUIZINE